GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o

Vinkovci

Nabava

Informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciji o nabavi i registru ugovora javno su dostupni na WEB stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma društva GRADSKO
GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci dostupan je u EOJN RH na sljedećim poveznicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
https://eojn.hr

PLAN NABAVE

Plan nabave društva GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci dostupan je u EOJN RH na sljedećim poveznicama:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
https://eojn.hr

PLAN NABAVE ZA 2024.g.

PLAN NABAVE ZA 2023.g.

PLAN NABAVE ZA 2021.g.

POSTUPCI JAVNE NABAVE 2020.g.

POSTUPCI JAVNE NABAVE OBJAVLJENI U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE RH
Obnova i nadogradnja parkirnih automata.
Dokumentacija je dostupna na sljedećoj poveznici:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3956788

PRAVILNICI

IZJAVE O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

PUZZI PROFI, Obrt za održavanje čistoće, Vl. Albina Ilić, Vinkovci, Vanje Radauša 22