GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o.

Vinkovci

Parking

Organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkirališnim površinama pod naplatom na području grada Vinkovaca provodi se
temeljem Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Vinkovci te Općih uvjeta.
Vrijeme naplate parkiranja, u I. i II. zoni:

Radnim danom: 08:00h – 20:00h
Subotom: 07:00h – 15:00h

Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima ne plaća se nedjeljom i blagdanima.
Da biste pročitali i/ili preuzeli cijeli dokument kliknite na sljedeću poveznicu:

Parkirališne Zone

Javna parkirališta pod naplatom u gradu Vinkovci svrstana su u dvije parkirališne zone bez vremenskog ograničenja parkiranja.
Oznaka za I. zonu je crvene boje.
Oznaka za II. zonu je žute boje.

 

Način plaćanja parkiranja

Parkirališni automat

m-Parking

m-Aplikacija

Zakup parkirališnih mjesta

Temeljem članka 8. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Vinkovci (Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 11/22) određeno je da na javnim parkirališnim površinama pod naplatom, organizator parkiranja, može odobriti fizičkim ili pravnim osobama (temeljem pisanog zahtjeva) zatvaranje dijela parkirališta, odnosno zakup prostora parkirališta na kraći vremenski rok, te će im biti omogućeno plaćanje naknade za zakup prostora. Visinu naknade određuje organizator parkiranja, sukladno broju zauzetih parkirnih mjesta, vremenu i zoni. Visina naknade za zakup jednog parkirališnog mjesta po danu u I. zoni iznosi 10,00 €, u II. zoni 7,60 €. 

 

Interaktivna karta parkirališnih zona Vinkovci

Cjenik usluga parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom u gradu Vinkovci

Red.

br.

 

             VRSTA PARKIRALIŠNE KARTE

                                           NAKNADA  ZA            

PARKIRANJE

I  ZONA

II  ZONA

 

 

                              EUR                               

            

                                     EUR                                

          

1.

 

Satna parkirališna karta 

                              0,60                              

 

                                    0,40                                  

 

2.

 

Dnevna parkirališna karta (DPK)

                            10,00                             

 

                                    7,60                                

 

3.

 

Satna parkirališna karta za autobus

                    2,00

 

                         2,00

 

4.

Dnevna parkirališna karta (DPK) za autobus

                   26,80       

 

                                  26,80                                         

 
  

MJESEČNA

GODIŠNJA

      MJESEČNA

         GODIŠNJA

  

                  EUR             

EUR        

              EUR       

               EUR     

5.

Povlaštena parkirališna karta (PPK)  

STANAR

 9,00              

  99,00         

   7,00          

  77,00         

6.

Povlaštena parkirališna karta (PPK) 

ZAPOSLENICI

16,00           

176,00       

   9,00           

  99,00         

7.

Povlaštena parkirališna karta (PPK)

INVALIDI s manje od 80 % tjelesnoga oštećenja, odnosno manje od 60 % oštećenja donjih ekstremiteta

7,00              

77,00            

        –

         –

8.

Povlaštena parkirališna karta (PPK)

PRAVNE OSOBE, FIZ. OSOBE OBRTNICI, OSOBE KOJE OBAVLJAJU DRUGU SAMOSTALNU DJELATNOST koje imaju sjedište ili koriste poslovni prostor u zonama naplate parkiranja

27,00              

297,00       

  16,00         

176,00       

9.

Komercijalna parkirališna karta

FIZIČKE OSOBE

 24,00            

264,00      

 20,00          

220,00        

10.

Komercijalna parkirališna karta

PRAVNE OSOBE, FIZ. OSOBE OBRTNICI, OSOBE KOJE OBAVLJAJU DRUGU SAMOSTALNU DJELATNOST

 33,00            

363,00      

 27,00           

297,00        

Trošak opomene iznosi: 2,80 EUR
U svim navedenim cijenama za parkiranje uračunat je i pripadajući PDV.             

POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE

Pravo na korištenje parkirališne karte po povoljnijim uvjetima u pogledu cijene i korištenja javnih parkirališta imaju:

  • fizička osoba (stanar) koji ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje
  • fizička osoba (zaposlenik) koji radi u zoni naplate parkiranja
  • osoba sa invaliditetom (osoba s manje od 80% tjelesnog oštećenja odnosno manje od 60% oštećenja donjih ekstremiteta
  • pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje
  • pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za svog zaposlenika – stanara koji ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, ako taj zaposlenik koristi vozilo u njezinom vlasništvu ili leasing-u 24 sata dnevno

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu u I. i II. zoni naplate parkiranja ima fizička osoba (stanar) ako:
– ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu
ili boravištu MUP-a
– ima vozilo registrirano na svoje ime ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom
– fizička osoba kao stanar ima pravo kupiti povlaštenu parkirališnu kartu isključivo za zonu u kojoj ima prebivalište ili boravište

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu u I. i II. zoni naplate parkiranja ima fizička osoba (zaposlenik) što dokazuje:
– potvrdom poslodavca o radnopravnom statusu
– ima vozilo registrirano na svoje ime ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom
 –fizička osoba kao zaposlenik ima pravo kupiti povlaštenu parkirališnu kartu  isključivo za zonu u kojoj radi

 

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu isključivo za I. zonu naplate parkiranja ima osoba sa invaliditetom (osoba s manje od 80% tjelesnog oštećenja odnosno manje od 60% oštećenja donjih ekstremiteta) što dokazuje:
– rješenjem o invalidnosti
– ima vozilo registrirano na svoje ime ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom 

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:
– ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovorom o zakupu
– ima vozilo registrirano na svoje ime ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom
– pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ima pravo kupiti povlaštenu parkirališnu
kartu isključivo za zonu u kojoj ima sjedište ili koristi poslovni prostor na kojem se naplaćuje parkiranje.

Iznimno od točke 4. ovoga članka, pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, može podnijeti zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu u korist svojeg zaposlenika (stanara koji ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje), ako taj zaposlenik koristi vozilo u njezinom vlasništvu ili leasing-u 24 sata dnevno što dokazuje:

– važećom prometnom dozvolom
– potvrdom poslodavca o radnopravnom statusu
– potvrdom o korištenju službenog vozila
– osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu ili boravištu MUP-a zaposlenika,povlaštena parkirališna karta plaća se po cijeni koju za povlaštenu parkirališnu kartu plaća stanar.

NAPOMENA
Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu imaju isključivo osobe koje su prethodno podmirile sva dugovanja prema organizatoru parkiranja do dana izdavanja iste. Ukoliko se povlaštena parkirališna karta kupuje putem institucija platnog prometa, istu je potrebno kupiti najmanje 2 dana prije isteka važenja važeće povlaštene parkirne karte jer će u protivnome za vozilo biti izdana dnevna parkirališna karta.
Povlaštenu parkirališnu kartu korisnik iste može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.
Ukoliko se zbog velikog broja izdanih povlaštenih parkirališnih karata na određenom parkiralištu gubi mogućnost parkiranja korisnika parkirališta koji plaćaju parkirnu kartu putem parkirališnog automata, mobilnim telefonom ili drugim načinima, organizator parkiranja zadržava pravo ograničavanja izdavanja povlaštenih parkirališnih karata za navedeno parkiralište.
Ako korisnik povlaštene parkirališne karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, organizator parkiranja će bez naknade zamijeniti takvu parkirališnu kartu, na pisani zahtjev korisnika, novom parkirališnu kartom. Nova povlaštena parkirališna karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana zamijenjena karta.
Ako korisnik povlaštene parkirališne karte koristi povlaštenu parkirališnu kartu suprotno odredbama ove odluke, smatra se da nema povlaštenu parkirališnu kartu.

PODNOŠENJA PRIGOVORA

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIGOVORA
Pisani prigovor na usluge društva GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci – PRVI STUPANJ

  1. Pisana reklamacija na usluge društva GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci Povjerenstvu za reklamacije potrošača, a vezano uz  javne usluge kojih je pružatelj društvo GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci(sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, javne usluge kojih je pružatelj GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci su: usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama) -DRUGI STUPANJ

Građani se s navedenim prigovorom odnosno reklamacijom mogu obratiti:

  1. u poslovnim prostorijama društva GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci
  2. poštom na adresu društva:

GRADSKO GOSPODARSTVO  d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 4, 32 100 Vinkovci

  1. putem elektroničke pošte prigovori@gradsko-gospodarstvo.hr

O djelokrugu rada Povjerenstva saznajte više uvidom u Poslovnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača .