GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o.

Vinkovci

OBAVIJEST

Poštovani kupci i posjetitelji VSC-a,
želimo Vas obavijestiti kako je od 2. 11. 2023. godine parkiralište VSC-a, a koje je u vlasništvu
društva Vinkovci projekt d.o.o. dano na upravljanje GRADSKOM GOSPODARSTVU d.o.o. Vinkovci.
Parkiralište VSC-a i dalje je namijenjeno isključivo za kupce VSC-a, te je parkiranje prvih 60 minuta
besplatno. Svaki sljedeći sat se naplaćuje 0,60 €.
Parkirnu kartu moguće je kupiti na parkirnom automatu ili mobilnim telefonom (SMS i mobilna
aplikacija) na 708325.
Ukoliko je parkirališna karta kupljena na parkirališnom automatu mora biti vidljivo istaknuta ispod
vjetrobranskog stakla parkiranog vozila. Nakon isteka tolerancije od 60 minuta kontrolor naplate
parkiranja izdaje dnevnu parkirališnu kartu u iznosu od 10,00 € ako za parkirano vozilo nije plaćena
propisana naknada za parkiranje.
Radno vrijeme je ponedjeljak – subota 7.00 – 21.00
Sve informacije o uvjetima parkiranja vidljive su i na vertikalnoj signalizaciji samoga centra.
GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci

Pročitaj više »

Način konverzije pričuve zgrade kn>€

Poštovani korisnici,

Zbog učestalih upita suvlasnika kad dobiju uplatnice sa obračunatom pričuvom u eurima , objasnit ćemo način konverzije utemeljen na

ZAKONU O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

– Sukladno Zakonu, CIJENA koja se uzima u obračunu je UGOVORENA PRIČUVA ZGRADE po m2 u kunama.

– Ugovorena cijena pričuve po m2 u kunama dijeli se sa fiksnim tečajem konverzije 7,53450

– Dobiveni iznos pričuve po m2 u € se ZAOKRUŽUJE NA DVIJE DECIMALE .

– Taj iznos množi se sa površinom stana

– Umnožak je pričuva iskazana u EURIMA !

Pročitaj više »

Izmjena uvjeta naplate parkiranja

Poštovani korisnici,

od 1. siječnja 2023.g. na snagu su stupili novi Opći uvjeti isporuke komunalne usluge
parkiranja u gradu Vinkovci. Sve potrebne informacije možete dobiti na našoj web stranici,
putem e-pošte parking@gradsko-gospodarstvo.hr ili na broj 032/331 182.

S poštovanjem,

GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci

Pročitaj više »