GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o.

Vinkovci

Korisne informacije

Gradsko gospodarstvo d.o.o. Vinkovci obuhvaća sve poslove upravljanja i održavanja zajedničkih prostora (stubište, zajedničke prostorije, okoliš zgrade isl.)  i zajedničkih dijelova zgrade (krov, fasada, ulazna vrata, zajedničke vodovodne, kanalizacijske i elektroinstalacije i  sl).
Društvo upravlja i održava stambene zgrade od 1997 godine.

Učinkovito i djelotvorno upravljanje i održavanje zgrade uključuje subjekte:

Vlasnici prostora (stanova) u zgradi (suvlasnici)

Ovlašteni predstavnik stanara

Upravitelj

Člankom 90. Zakona o vlasništvu i drugima stvarnim pravima definiran je pojam zajednička pričuva kao temeljni prihod stambene zgrade za potrebe njenog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja. Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici nekretnine tj. stambene zgrade odnosno upravitelj kojeg su zajednički izabrali na osnovu ugovora o upravljanju. Suvlasnici pričuvu uplaćuju na račun  koji se u tu svrhu otvara, a u skladu sa određenim godišnjim ili višegodišnjim programom upravljanja.