Primjer tablice

REDNI BROJVRSTA PARKIRALIŠNE KARTENAKNADA ZA PARKIRANJEI. ZONAII. ZONAEURKNEURKN1.Satna parkirališna karta
0,604,520,403,012.Dnevna parkirališna karta ( DPK )
10,0075,357,6057,263.Satna parkirališna karta za autobus
2,0015,072,0015,074.Dnevna parkirališna karta (DPK) za autobus26,80201,9226,80201,92MJESEČNAGODIŠNJAMJESEČNAGODIŠNJAEURKNEURKNEURKNEURKN5.Povlaštena parkirališna karta (PPK)
STANAR

9,0067,8199,00745,927,0052,7477,00580,166.Povlaštena parkirališna karta (PPK)
ZAPOSLENICI

16,00120,55176,001.326,079,0067,8199,00745,927.Povlaštena parkirališna karta (PPK)
INVALIDI s manje od 80% tjelesnoga oštećenja, odnosno manje od 60 % oštećenja donjih ekstremiteta
7,0052,7477,00580,16––––8.Povlaštena parkirališna karta (PPK)
PRAVNE OSOBE, FIZ. OSOBE OBRTNICI, OSOBE KOJE OBAVLJAJU DRUGU SAMOSTALNU DJELATNOST koje imaju sjedište ili koriste poslovni prostor u zonama naplate parkiranja27,00203,43297,002.237,7516,00120,55176,001.326,079.Komercijalna parkirališna karta
FIZIČKE OSOBE

24,00180,83264,001.989,1120,00150,69220,001.657,5910.Komercijalna parkirališna karta
PRAVNE OSOBE, FIZ. OSOBE OBRTNICI, OSOBE KOJE OBAVLJAJU DRUGU SAMOSTALNU DJELATNOST
33,00248,64363,002.735,0227,00203,43297,002.237,75 REDNI BROJVRSTA PARKIRALIŠNE KARTENAKNADA ZA PARKIRANJEI. ZONAII. ZONAEURKNEURKN1.Satna parkirališna karta
0,604,520,403,012.Dnevna parkirališna karta ( DPK )
10,0075,357,6057,263.Satna parkirališna karta za autobus
2,0015,072,0015,074.Dnevna parkirališna karta (DPK) za autobus26,80201,9226,80201,92MJESEČNAGODIŠNJAMJESEČNAGODIŠNJAEURKNEURKNEURKNEURKN5.Povlaštena parkirališna karta (PPK)
STANAR

9,0067,8199,00745,927,0052,7477,00580,166.Povlaštena parkirališna karta (PPK)
ZAPOSLENICI

16,00120,55176,001.326,079,0067,8199,00745,927.Povlaštena parkirališna karta (PPK)
INVALIDI s manje od 80% tjelesnoga oštećenja, odnosno manje od 60 % oštećenja donjih ekstremiteta
7,0052,7477,00580,16––––8.Povlaštena parkirališna karta (PPK)
PRAVNE OSOBE, FIZ. OSOBE OBRTNICI, OSOBE KOJE OBAVLJAJU DRUGU SAMOSTALNU DJELATNOST koje imaju sjedište ili koriste poslovni prostor u zonama naplate parkiranja27,00203,43297,002.237,7516,00120,55176,001.326,079.Komercijalna parkirališna karta
FIZIČKE OSOBE

24,00180,83264,001.989,1120,00150,69220,001.657,5910.Komercijalna parkirališna karta
PRAVNE OSOBE, FIZ. OSOBE OBRTNICI, OSOBE KOJE OBAVLJAJU DRUGU SAMOSTALNU DJELATNOST
33,00248,64363,002.735,0227,00203,43297,002.237,75